• 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7
Menu
Billedserier
Image Map

Seminar om luftfotos, kulturarv og planlægning. April 2010


Den 22. april 2010 arrangerede vi i samarbejde med LAND (Luftfoto Arkæologisk Netværk Danmark) et seminar med titlen "LUFTFOTOS, KULTURARV OG PLANLÆGNING MØDES". Seminaret blev afholdt på Holstebro Museum og henvendte sig især til personer, som arbejder med planlægning i det åbne land. Seminaret var velbesøgt med 75 deltagere hovedsagelig fra kommunerne. Program og abstracts ses nedenfor.
Tilknyttet fil:    Program og abstracts (1732 Kb)

Abstracts og Powerpoint præsentationer fra Seminaret:

Velkomst
v. museumsinspektør Lis Helles Olesen
Luftfotografiet i Danmark
v. forskningsbibliotekar Henrik Dupont, Det Kongelige Bibliotek

Luftfotografiets historie i Danmark vil blive belyst fra de første enkelte militære og civile optagelser i perioden 1910-1920 til de mere systematiske optagelser, der blev sat i gang fra 1920’erne. Såvel lodoptagelser beregnet til kortlægningsmæssige formål som systematiske optagelser af enkelte gårde og bygninger som især igangsattes af Sylvest Jensen fra 1935, til andre private firmaer som Odense, Ålborg, Kastrup og Dansk Luftfoto.De systematiske lodoptagelser blev igangsat såvel af militæret og senere fra midten af 1960’erne af en række private opmålingsfirmaer.Indlægget vil udover samlingerne beskrive, hvor samlingerne findes, samt hvilket potentiale der ligger i brugen af disse.

Det kongelige Bibliotek - luftfoto del: http://www.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/index.html
Hvad kan man bruge de gamle lodfoto-serier til?
v. museumsinspektør Michael Vinter, Moesgård Museum


De historiske lodfotos, der formentlig skal tælles i millioner, udgør et enestående historisk kildemateriale. Hvert enkelt af dem er et øjebliksbillede af byer og landskaber på et givent tidspunkt i de sidste 60-70 år, og tilsammen kan de være med til at beskrive samfundsudviklingen i denne periode. Mange af dem rummer også information om forhistoriske landskaber og samfund. En information som kun kan erkendes på disse luftfotografier. Som følge af strukturreformen er en stor del af dette materiale blevet digitaliseret og blevet gjort nemmere tilgængelig for både forskere, planlæggere og lægfolk. Dette indlæg vil vise en række eksempler på hvilke strukturer, forhistoriske såvel som historiske, der er synlige på lodfotos, og hvordan de kan anvendes i det museale og planlægningsmæssige arbejde.

Moesgård Museum: http://www.moesmus.dk/
Hvad kan vi se fra luften, når vi flyver i dag, og kan man bruge det til noget?
v. museumsinspektør Lis Helles Olesen, Holstebro Museum


I Holstebro Museums fireårige forskningsprojekt ”Fortiden set fra himlen” overflyves store områder. I kornmarkerne dukker ukendte anlæg op fra oldtid til nutid. Nogle af de første resultater fra projektet fremlægges, og der vises eksempler på, hvad der kan ses fra luften. Iagttagelserne kan være med til at skabe større viden om og forståelse for den skjulte kulturarv og samtidig gøre det lettere at tage hensyn til kulturarven.
Varde kommunes oldtid i fugleperspektiv
v. museumsinspektør Lene B. Frandsen, Varde Museum

Museet for Varde By og Omegn har brugt luftfotografering i det antikvariske arbejde mere eller mindre systematisk siden 1990. Det er der kommet rigtig mange gode fund ud af - lige fra Vestjyllands rigeste kvindegrave til store specialiserede vikingetidsbebyggelser. Der vil kort blive redegjort for de bedste fund ved Billum, Henne og Kjelst.

Varde Museum:http://vardemuseum.dk/
Danmarks Højdemodel (DHM)
v. specialkonsulent Niels Henrik Broge, Kort- og Matrikelstyrelsen


Den nye højdemodel over Danmark (Danmarks Højdemodel), som staten og hovedparten af landets kommuner har anskaffet, vil blive præsenteret. Foredraget vil kort skitsere baggrunden for anskaffelsen og gennemgå de enkelte komponenter i DHM. Ligeledes vil den af Kort & Matrikelstyrelsen udførte kvalitetskontrol og validering af højdemodellen blive gennemgået i hovedtræk. Til sidst vil nogle eksempler på anvendelser af højdemodellen blive præsenteret. 

Link til Kort- og Matrikelstyrelsen: http://www.kms.dk/
Tilknyttet fil:    Danmarks højdemodel (8723 Kb)
Hvordan finder man de forhistoriske anlæg? Om praktisk anvendelse af højdemodellen
v. museumsinspektør Esben Schlosser Mauritsen, Ringkøbing-Skjern Museum

Med den Digitale Terrænmodel har alle, der beskæftiger sig med fortidsminder, fået et fantastisk værktøj. Fra skrivebordet kan man finde gravhøje, oldstidsagre, hulveje, voldsteder, højryggede agre, studefolde m.m. Der har historisk set ofte været stor unøjagtighed i afsætningen af både fredede og overpløjede fortidsminder - indtil flere hundrede meter. Det har i sagens natur givet problemer inden for både planlægning, forvaltning og forskning. Med den Digitale Terrænmodel kan man præcist lokalisere fortidsminderne, selv de som er pløjet ned til få centimeters højde.

Ringkøbing-Skjern Museum: http://www.riskmus.dk/
Tilsyn og overflyvning af de fredede fortidsminder
v. museumsinspektør Kira Klinkby, Holstebro Museum


Holstebro Museum har siden 2007 ført tilsyn med 5500 fortidsminder i Midt- og Vestjylland. I første halvdel af 2008 tilså museet en række fortidsminder i Lemvig Kommune. 50 af disse fortidsminder blev overfløjet i efteråret 2009. Hvad kom der ud af disse overflyvninger? Hvordan var fortidsmindernes tilstand 1½ år efter første besøg, og kunne man konstatere de samme overtrædelser som ved besigtigelsen i 2008? Overflyvningerne blev udført med det formål at afklare, om der kan foretages tilsyn med de fredede fortidsminder fra luften?
Seneste nyt
20.12.19
Westerbyprisen til Lis Helles Olesen
Den 10. maj 2019 modtog Lis Helles Olesen Erik Westerby-prisen som ”anerkendelse......
4.11.19
Foredrag i Sønder Nissum den 12. november kl. 19.30
Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark. Arrangør:...
20.10.19
Luftfotoarkæologi på p4
Den 20.10.2019 talte Lis Helles Olesen om luftfotoarkæologi i P4 Weekend Midt......
17.9.19
Ny bog om luftfotoarkæologi
Fredag d. 20. september kl. 14. Vores nye bog Luftfotoarkæologi 2 – Luftfotos,......
12.9.18
Udsendelse på DK4
Så har Frantz Howitz og hans dygtige fotografer lavet en udsendelse om vores......
10.9.18
Billeder fra nogle af de mere end 200 nyfundne lokaliteter
Som alle ved har sommeren 2018 været fantastisk tør og solrig....
Kontakt: Lis Helles Olesen - Holstebro Museum - Museumsvej 2B - 7500 Holstebro – 21 18 79 54 – lis.helles@holstebro-museum.dk