• 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7
Menu
Billedserier
Image Map

Formål og projektbeskrivelse - projektdel 2


Formålet med projektet

Det overordnende formål med projektet er ved brug af luftfotoarkæologien at skaffe større viden om de forhistoriske samfund og større hensyntagen til Danmarks "skjulte" kulturarv samt ved engageret formidling at bringe resultaterne videre til den brede befolkning.

Vores væsentlige arbejde med at fremskaffe et langt mere realistisk og dækkende billede af den skjulte kulturarv, end det vi har i dag, fortsættes. I tråd med Maltakonventionen sker det med moderne ikke-destruktive metoder i form af mange timers overflyvninger og gennemgang af eksisterende luftfotos og laserscanninger. Det skaber bedre muligheder for forskning, beskyttelse af kulturarven og den fysiske planlægning. Ved deltagelse i internationale og nationale møder og samarbejder udvikler vi vores viden om de forhistoriske samfund og vores fælles kulturarv. Et videnscenter om luftfotoarkæologi søges forankret på Holstebro Museum. Det store formidlingsmæssige potentiale i luftfotoarkæologien udnyttes i form af en moderne udstilling, bog, artikler, hjemmeside, foredrag m.m., som skal få en større del af befolkningen til at føle medejerskab af og forståelse for deres forhistorie.

Projektets dele

Sammendrag
Projektet består af seks dele. Det grundlæggende arbejde med flyvninger, tolkning og registrering af fotos og laserscanning over store dele af landet fortsættes. Formidling af resultater fra projekt I og II er en anden væsentlig del af projektet. De seks delprojekter beskrives kort her. Punkt 1-3 er det systematiske, grundlæggende arbejde, som er forudsætningen for formidlingen i punkt 4-6.

1. Basisundersøgelser - Flyvninger og lodfotos
Projektet lægger op til et nationalt luftfotoarkæologisk program med systematiske afsøgninger i områder, hvor metoden er særlig velegnet, i stil med National Mapping Programme (NMP) i England. Overflyvning og gennemgang af ældre luftfotoserier og højdemodellen intensiveres. Det fremdragne materiale stilles til rådighed for den arkæologiske forskning, planlæggere og befolkningen generelt, bl.a. ved indføring af fund i den nationale database ”Fund og Fortidsminder”, og det anvendes i landskabsanalyser i udvalgte områder.  Særligt værdifulde områder udpeges (jf. Maltakonventionen artikel 2 i og ii), og mulighed for forvaltning af den ”bedste” kulturarv – både fredede anlæg og nationale kulturarvsarealer – undersøges. Der arbejdes sideløbende på udvikling af et videnscenter i luftfotoarkæologi på Holstebro Museum, bl.a. ved tilknytning af ekspertise og fremskaffelse af rekvirerede opgaver ved f.eks. større anlægsarbejder og større arkæologiske projekter.

2. Udgravninger og geofysik
Minimale udgravninger udføres, hvor anlæg er vanskelige at tolke. Udvalgte lokaliteter gennemkøres med magnetometer for at underbygge arbejdet med ikke-destruktive metoder. Samarbejdet med frivillige metaldetektorfolk udbygges.

3. Nationalt og internationalt samarbejde
Vi indgår i regionale, nationale og internationale projekter, som pågår i perioden, og medvirker selv i planlægning af sådanne. Vi deltager i konferencer og møder i ind- og udland, samt planlægger seminarer/kurser i Danmark.

4. Udstilling
En vandreudstilling med fokus på luftfotoarkæologi og kulturarv med bl.a. ca. 20 store luftfotos, film med luftfotolokaliteter, animation, ekspertfilm, montrer med genstande, lydeffekter, modeller man kan samle, dele af ArchaeoLandscapes fælleseuropæiske udstilling m.m. 

5. Afsluttende publikation
En publikation med de væsentligste resultater og fotos udgives som afslutning på projektet.

6. Anden formidling
Hjemmesiden udbygges, der holdes foredrag, skrives mindre artikler og årlige rapporter. Muligheder i aviser, radio og TV opsøges og udnyttes.

Projektleder

Museumsinspektør Lis Helles Olesen, Holstebro Museum: lis.helles@holstebro-museum.dk

Projektdeltagere:

Esben Schlosser Mauritsen, Ringkøbing-Skjern Museum: esm@levendehistorie.dk

Mathias Christiansen Broch, Holstebro Museum: mathias.broch@holstebro-museum.dk

Kira Jørstad Klinkby, Holstebro Museum

Mette Klingenberg, Holstebro Museum

Rasmus Winther, Københavns Universitet

Jacob Nyborg Andreassen, Københavns Universitet

Signe Helles Olesen
 
Helle Henningsen, Holstebro Museum

Lotte Bach Christensen, Holstebro Museum

Astrid Toft Jensen, Holstebro Museum

Astrid Skou Hansen, Holstebro Museum

Følgegruppe:

Konsulent Claus Dam, Kulturarvsstyrelsen

Forskningsbibliotekar Henrik Dupont, Det Kongelige Bibliotek

Lektor, Ph.d. Jens Andresen, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Århus Universitet

Museumsinspektør Lene Frandsen, Varde Museum

Museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet

Lektor Per Ole Rindel, Saxo-Instituttet, Forhistorisk Arkæologi Københavns Universitet

Deltagende museer:

Holstebro Museum
 
Ringkøbing-Skjern Museum
 
Vardemuseerne
 
Museum Østjylland
 
Nordjyllands Historiske Museum
 
Museum Salling
 
Museumscenter Års
 
Museum Sønderjylland
 
Odense Bys Museer

Seneste nyt
20.12.19
Westerbyprisen til Lis Helles Olesen
Den 10. maj 2019 modtog Lis Helles Olesen Erik Westerby-prisen som ”anerkendelse......
4.11.19
Foredrag i Sønder Nissum den 12. november kl. 19.30
Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark. Arrangør:...
20.10.19
Luftfotoarkæologi på p4
Den 20.10.2019 talte Lis Helles Olesen om luftfotoarkæologi i P4 Weekend Midt......
17.9.19
Ny bog om luftfotoarkæologi
Fredag d. 20. september kl. 14. Vores nye bog Luftfotoarkæologi 2 – Luftfotos,......
12.9.18
Udsendelse på DK4
Så har Frantz Howitz og hans dygtige fotografer lavet en udsendelse om vores......
10.9.18
Billeder fra nogle af de mere end 200 nyfundne lokaliteter
Som alle ved har sommeren 2018 været fantastisk tør og solrig....
Kontakt: Lis Helles Olesen - Holstebro Museum - Museumsvej 2B - 7500 Holstebro – 21 18 79 54 – lis.helles@holstebro-museum.dk